Open menu

archieven

AG-Nova Architekten Leeuwarden BV
Het begin 2014 opgeheven AG-Nova Architekten Leeuwarden BV heeft een lange geschiedenis die deels teruggaat tot in de 20-er jaren.
De belangrijkste gebeurtenis was toen in 1975 drie Leeuwarder architectenbureau’s tot samenwerking overgingen onder de naam Architecten Groepspraktijk ’75 (AG’75), t.w. architectenmaatschap Teeuw en Hettema, Buro voor architectuur en stedenbouw Gerbenzon en de Vos BV en architectenburo Kok & Oldewening BV. Zo ontstond het grootste architectenbureau van Leeuwarden met zo’n 30 medewerkers. Het bureau kende een enorm breed werkgebied in o.a. de scholenbouw, gezondheidszorg, woningbouw en de kantoorsector. Het bureau was gehuisvest in het kenmerkende pakhuis ‘Koningsbergen’ aan het Vliet.
Later zijn het architectenbureau Gros en Monsma (agrarische sector) en het ingenieursbureau Brouwer ook nog onderdeel van AG’75/AG-Nova geweest.
Ag-Nova Architekten Leeuwarden BV is in de (bouw)crisis sterk gekrompen, en er is uiteindelijk besloten het bureau op te heffen.
In nauwe samenwerking met voormalige partners, is het archief in de zomer van 2014 aan Penta Architecten overgedragen.

Architectenbureau Fokke de Boer
Op 12 september 2011 is de Sneker architect Fokke de Boer op 63-jarige leeftijd plotseling overleden. Kort daarna is de besloten vennootschap Ir. Fokke de Boer BV in een faillissement terecht gekomen waardoor het bureau na meer dan 35 jaar is opgehouden te bestaan.
In februari 2012 heeft Penta Architecten BV van de curator het papieren en digitale archief en de auteursrechten overgenomen.

Daarnaast heeft Penta Architecten van nog twee architectenbureau’s de archieven in beheer, t.w.:

Architectenbureau Wiebe Hylkema (Workum)
Architectenbureau Walinga (Sneek)

Mocht u (verbouw)plannen hebben voor een gebouw dat ooit door één van deze bureau’s is ontworpen, dan kunt u contact opnemen met Penta Architecten die u daarbij professioneel en betrokken kan begeleiden.

Terug naar projecten