Open menu
verbouw monumentaal grachtenpandHarlingen
transformatie Entrepot-pakhuisHarlingen
restauratie 3 historische bruggenHarlingen
herbestemming CocosfabriekHarlingen
zorgpunt TechumLeeuwarden
internaat Maritieme AcademieHarlingen
zeevaartschoolHarlingen
restauratie schoolSneek
historische boerderijWorkum
restauratie ‘Het Rode Dorp’Harlingen
opwaarderen trapgevelHarlingen
herstel geveltopHarlingen
verbouw kerkAchlum
verbouw/uitbreiding ‘Havenmantsje’Harlingen
restauratie visafslag “De Hang”Laaksum
pakhuis ‘De Zon’Harlingen