Open menu
Terug naar projecten

restauratie visafslag “De Hang”

Laaksum

Dit pand is een herinnering aan de zoutwatervisserij

van voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932.

Het gebouw heeft gefungeerd als visaanvoerpunt ofwel afslag

voor de vishandelaren en rokerij, en als werkplaats voor

onderhoud aan netten en opslag van materialen.

Van de rokerij stamt de naam “de Hang”. De te roken vis

hing in stalen pennen in de rekken in het rookhok.

Terug naar projecten