Open menu
Terug naar projecten

Kantine Stormvogels’64

Achlum

Voor het project “Achlum in beweging” heeft Penta ontwerp- en bouwaanvraag-tekeningen gemaakt voor de beweegtuin en voor de verduurzaming + uitbreiding van het clubgebouw van de Voetbal Vereniging Stormvogels ’64 Achlum. De uitbreiding betreft een overkapping om in de rust droog te kunnen staan en binnen warm koffie te kunnen drinken.

Het clubgebouw is een rijksmonument. De Bouw is inmiddels gestart. het project is in nauwe samenwerking met Dorpsbelang, het dorp, subsidieverstrekkers, vrijwilligers en de inwoners tot stand gekomen.

Terug naar projecten