Open menu
Terug naar projecten

opwaardering school

Bitgummole

Voor de basisschool Mooi Taki in Bitgummole is een plan gemaakt om het exterieur en interieur grondig aan te pakken en bij de tijd te brengen.
De plannen zijn vooralsnog niet uitgevoerd vanwege het onderzoek naar mogelijke nieuwbouw.

Terug naar projecten