Open menu
Terug naar projecten

IKC Het bAken

Harlingen

Penta is gevraagd om een bestaand IKC Het bAken in Harlingen op onderdelen te veranderen naar een gebouw met meer open leerpleinen.
De bestaande school en IKC is onder de loep genomen en gekeken is waar er meer open ruimte gecreëerd kon worden. Deze centrale ruimte is o.a. bedoeld voor het zelfstandig werken en voor gezamenlijk gebruik . Tevens is er een plan gemaakt voor de personeelsruimte en is de peuteropvang en het kinderdagverblijf op onderdelen verbetert.
Daarnaast zijn diverse ruimte opnieuw geschilderd en voorzien van ruimtelijke elementen.

Terug naar projecten