Open menu
Terug naar projecten

nieuwbouw fusieschool

Koudum

In Koudum zijn de twee basisscholen De Welle en De Grovestins in één nieuw gebouw gekomen.
Twee oud leerlingen van deze scholen hebben in de architectenselectie hiervoor de krachten van hun bureaus gebundeld; Teunis Vonk van VNL Architecten en Hylke Zijlstra van Penta Architecten.

Samenwerking

Vanaf de start is er een projectteam samengesteld met daarin onderwijzers en ouders van beide scholen. Gezamenlijk is er gebrainstormd gedurende het proces, over het programma van eisen tot en met de kleuren voor het interieur tijdens de bouw. Hierdoor is er een maatpak ontstaan waarin de wensen van alle partijen zijn vertaald. Het project is binnen het gemeentelijk budget gerealiseerd. Voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen is namens de gemeente extra budget vrijgekomen. Inleiding In het Friese Koudum waren de christelijke- en openbare basisschool aan een nieuwe huisvesting toe. Door de twee scholen gezamenlijk in één nieuw gebouw te huisvesten kunnen functies gedeeld worden. Doordat beide architecten oud-leerlingen zijn van de twee scholen, is een samenwerking tussen twee architectenbureaus ontstaan.

Toelichting ontwerp

In Koudum zijn de twee basisscholen CBS It Grovestinshof’ en OBS De Welle’ letterlijk gezamenlijk onder één dak gekomen. Dit “beeldbepalende” dak is als het ware over alle benodigde ruimten geplooid, waarbij diverse overstekken zijn ontstaan, die zorgen voor ruimtelijkheid en geborgenheid. Hoewel de twee scholen hun eigen plek hebben binnen het gebouw kan de school in de toekomst ook fuseren tot één school. De karakteristieke dakvorm sluit aan bij de omliggende bebouwing die overwegend bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het riante terrein ligt deels op een glooiing uit de ijstijd. Door dit hoogteverschil in het terrein ontstaat een dynamische speelplek voor de kinderen. De uitnodigende hoofdentree en het plein richten zich op het hoogste punt van het terrein. Aan de zijkant van het gebouw zijn de parkeerplaatsen en de “tút- en derút-zone” (kiss and ride) zodanig gesitueerd, dat leerlingen geen autoverkeer hoeven te kruisen. Ook fietsers stallen hun rijwiel aan deze zijde. De logistieke stromen van de onderbouw en bovenbouw zijn ook gescheiden. De onderbouwlokalen bevinden zich op de begane grond en zijn bereikbaar via de hoofdentree. De bovenbouwlokalen zijn op de verdieping gelegen en hebben een eigen ingang met een trap naar de verdieping. Centraal tussen de twee vleugels met lokalen voor beide scholen, bevinden zich de gezamenlijke ruimten zoals: het speellokaal, het doe-lokaal, de entree met centrale hal en de personeelsruimte. Dit gezamenlijk gebied is open en transparant waarbij steeds zicht is op de groene boomrijke omgeving. Door een vide ontstaat een ruimtelijk en open geheel waarbij de gehele kap aan de binnenzijde te ervaren is. Niet alleen de wisselwerking tussen onderbouw en bovenbouw wordt door de vide versterkt maar ook de interactie tussen de twee scholen, het gebouw voelt als één school. Aan de lokalen zijn op de verbrede gangen leerpleinen en speelpleinen gesitueerd. Op deze pleinen kan zelfstandig gewerkt en gespeeld worden. Zij zijn een verlengstuk van de lokalen wat nog eens versterkt wordt door te openen wandpanelen. De dakvlakken, met daarop zonnepanelen, zijn gunstig ten opzichte van de zon gesitueerd. Uitbundige kleuren zijn bewust gemeden. De materialen hebben een natuurlijke en neutrale uitstraling waardoor de school zich naadloos voegt in zijn omgeving. De gevel bestaat uit houten gevelbekleding met daarin ranke antraciet kleurige aluminium kozijnen. Het dak bestaat uit keramische vlakke dakpannen met zinken elementen.

De nieuwe school ligt in het hart van het dorp en levert door zijn ligging, programma, zijn royale kavel, de glooiing in het terrein, en zijn uitstraling een bijdrage aan de omgeving. Een inspirerende plek voor kinderen in hun ontwikkeling. Het ontwerp is van twee oud leerlingen die voor deze opdracht de krachten van hun bureaus hebben gebundeld; Teunis Vonk (VNL Architecten), oud leerling van De Welle en Hylke Zijlstra (Penta architecten), oud leerling van It Grovestinshof.

Terug naar projecten