Open menu
Terug naar projecten

CBS De Akker

Oosterwolde

Voor de christelijke Basisschool De Akker in Oosterwolde vallend onder de Stichting Tjongerwerven, heeft Penta een transformatie gemaakt van een lokaal+gangenstelsel naar een open leerplein.
Er is intensief in bouwteam gewerkt voor de realisatie van deze nieuwe onderwijs-visie. Het leerplein is een ruimte in de school waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Er zijn subruimtes voor de diverse activiteiten van leerlingen.

De leerlingen kunnen zelfstandig en rustig op het leerplein werken. Het inrichten van het leerplein sluit aan bij de ontwikkeling van deze school en hun onderwijs. Het leerplein biedt de mogelijkheid voor leerlingen om de leerstof in alle rust zelfstandig te verwerken. Penta verzorgde de plattegrondtechnische aanpassingen in 2D en 3D, de nieuwe kleur en materialen werden in gezamenlijkheid ingevuld. Inmiddels is het plan in uitvoering.

Terug naar projecten